Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών υπό από την αιγίδα της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί σημαντικό παράγοντα εκκίνησης για την δημιουργία του προτεινόμενου ΠΜΣ.

Το μήμα Οικονομικών Επιστημών ανταποκρινόμενο στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες επιμόρφωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος, αλλά και στη γενικότερη τάση στη σύγχρονη κοινωνία για τη σχέση οικονομίας και ασφάλειας, δημιούργησε ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εστιασμένο στα οικονομικά της άμυνας και της ασφάλειας.

Το προτεινόμενο ΠΜΣ αποτελεί μια ακόμη πρωτοπορία του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία του προτεινόμενου ΠΜΣ χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Ενίσχυση της ικανότητας συνδυασμού θεωρίας και πράξης στα οικονομικά θέματα για την εξεύρεση των βέλτιστων πολιτικών και στρατηγικών που αφορούν στην Εθνική και Ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.
 • Ενίσχυση της ευρύτητας των γνώσεων των αποφοίτων προς νέες κατευθύνσεις αιχμής και ενίσχυση των προοπτικών περαιτέρω ακαδημαϊκής γνώσης, π.χ., σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής.
 • Ενίσχυση των προοπτικών επαγγελματικής απασχόλησης και σταδιοδρομίας, καθώς οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν εξειδικευμένες γνώσεις καλύπτοντας
  ανάγκες που εστιάζονται στα θέματα που άπτονται στην άμυνα και στην ασφάλεια τα οποία και θα εξεταστούν τόσο από οικονομική σκοπιά όσο και μέσα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων.
 • Ενίσχυση της χρήσης των υπαρχόντων πόρων του τμήματος, ειδικότερα της υλικοτεχνικής υποδομής στα πλαίσια των μαθημάτων και των εργαστηρίων του
  προγράμματος.
 • Δημιουργία εξωστρέφειας για το τμήμα, την σχολή και το πανεπιστήμιο εν γένει, καθώς το προτεινόμενο ΠΜΣ είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα τόσο του
  Τμήματος, του Πανεπιστημίου, αλλά και των αναγκών μάθησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού Σώματος.

Δηλώστε Συμμετοχή

Στο
Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Οικονομία,
Άμυνα & Ασφάλεια"
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ