Οικονομική Πολιτική και Εθνική Ασφάλεια

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
Εισαγωγή (Το Περιβάλλον της Εθνικής Ασφάλειας ).
Δέσμη Μαθημάτων Ι (Οι Παράγοντες Ισχύος του Κράτους).

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι βασικές αρχές άσκησης οικονομικής πολιτικής και οι σχέσεις τους με τις επιδιώξεις και απαιτήσεις της εθνικής ασφάλειας. Το πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζει σε διακριτές ενότητες τα είδη οικονομικής πολιτικής που μπορούν να ασκηθούν, την θεωρία που τις συνοδεύει, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν, τις εξωτερικότητες που παρουσιάζουν και τις διαφορές στην άσκησή τους. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος συνδυάζει τον τρόπο που επιδρούν οι οικονομικές πολιτικές με τις υπάρχουσες αρχές εθνικής ασφάλειας, τον τρόπο με τον οποίο οικονομικές πολιτικές μπορούν να σχεδιαστούν για να υποβοηθούν την εθνική ασφάλεια και τέλος προτείνονται συνδυαστικές αρχές άσκησης οικονομικών πολιτικών που προάγουν την ανάπτυξη και την εθνική ασφάλεια ταυτόχρονα. Το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις προσομοίωσης άσκησης οικονομικών πολιτικών σε συνδυασμό με σενάρια εθνικής ασφάλειας καθώς και παρουσιάσεις ιστορικών γεγονότων που συνδυάζουν τις βασικές ενότητες του μαθήματος.

Ακολουθήστε μας στα Social Media :
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
LinkedIn
Course Information
  • Course Id:EDS-103
  • Credit:ECTS 6

Related Courses