Ανακοινώσεις
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Εργασίες Αναβάθμισης Ιστοσελίδας

Σας ενημερώνουμε πως από σήμερα Παρασκευή 14/02/2020 έως και Δευτέρα 17/02/2020 η ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΟΑΑ (http://eds.uop.gr) δεν θα είναι προσβάσιμη καθώς θα γίνονται εργασίες αναβάθμισης. Οι εργασίες αυτές

Περισσότερα »
Ανακοινώσεις
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Ανακοίνωση Ορκομωσίας

Καλούνται οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί  φοιτητές που ολοκλήρωσαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, να αποστείλουν ηλεκτρονικά (gian@uop.gr)  στη

Περισσότερα »
Ανακοινώσεις
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αναβολή Μαθημάτων 10/01, 11/01, 12/01

Αγαπητοί Φοιτητές, Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του Κυρίου Τσάλα την Παρασκευή 10/1, Σάβατο 11/1 και Κυριακή 12/1 “Θεσμικά Οικονομικά” δεν θα πραγματοποιηθούν. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την επόμενη

Περισσότερα »
Ανακοινώσεις
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αναβολή Μαθήματος “Αγορές ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια”

Σας ενημερώνουμε ότι η Διάλεξη του Μαθήματος “Αγορές ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια” του Κυρίου Αλεξόπουλου της Παρασκευής στις 20/12 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι διαλέξεις στις 21/12 Σάββατο και 22 /12 

Περισσότερα »
Ανακοινώσεις
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Υποτροφίες

Σύμφωνα με το αρθ.35 παρ.2 του ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το

Περισσότερα »