Νέα – Ανακοινώσεις

Κοινωνικό Κεφάλαιο, Θεσμοί & Πολιτική Συμπεριφορά

  • από

Με το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα μπορούν να αντιληφθούν τον ρόλο και τη σημασία των θεσμών ως πυλώνων λειτουργίας της δημοκρατίας καθώς και… Περισσότερα »Κοινωνικό Κεφάλαιο, Θεσμοί & Πολιτική Συμπεριφορά

Αγορές Ενέργειας & Ενεργειακή Ασφάλεια

  • από

Απόκτηση του υπόβαθρου το οποίο αφορά τη σχέση μεταξύ των αγορών ενέργειας και των στρατηγικών ενεργειακής ασφάλειας γενικώς αλλά και σε σχέση στον Αμυντικού τομέα,… Περισσότερα »Αγορές Ενέργειας & Ενεργειακή Ασφάλεια

Αρχές Μακροοικονομικής & Διεθνούς Οικονομικής

  • από

Κατανόηση της σημασία της ισορροπίας μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων ζητημάτων στη μακροοικονομική, κατανοήση τόσο διάφορων βραχυχρόνιων ζητημάτων, όπως ο οικονομικός κύκλος και η οικονομική πολιτική… Περισσότερα »Αρχές Μακροοικονομικής & Διεθνούς Οικονομικής

Ιδεολογία & Οικονομία

  • από

Αντίληψη της έννοιας της ιδεολογίας, της κοινωνίας, της αλληλεπίδρασης τους, της ομοιότητας/διαφοράς της με την φιλοσοφία, θα μπορούν να διακρίνουν τις μεθόδους επηρεασμού της ιδεολογίας… Περισσότερα »Ιδεολογία & Οικονομία

Μεθοδολογίες Λήψης Αποφάσεων: Θεωρία & Εφαρμογές

  • από

Αντίληψη της δυνατότητας εξεύρεσης ευκαιριών (διαφορά υπάρχουσας-επιθυμητής κατάστασης), της εξεύρεσης πιθανών τρόπων δράσης (εναλλακτικές) καθώς και επιλογής μεταξύ τρόπων δράσης (απόφαση). Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα… Περισσότερα »Μεθοδολογίες Λήψης Αποφάσεων: Θεωρία & Εφαρμογές

Οικονομικά της Άμυνας

  • από

Αφορά στη σχέση μεταξύ της εθνικής οικονομίας και εθνικής άμυνας, δίνοντάς την δυνατότητα να προσεγγίζεται σφαιρικά και ολοκληρωμένα η λειτουργία του τομέα της άμυνας και… Περισσότερα »Οικονομικά της Άμυνας