Νέα – Ανακοινώσεις

Οικονομική Διοίκηση και Ηγεσία

  • από

Σκοπός του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές μεθόδους λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία μικροοικονομικής, βιομηχανικής οργάνωσης, οικονομικής των επιχειρήσεων, και στρατηγικής… Περισσότερα »Οικονομική Διοίκηση και Ηγεσία

Οικονομική Πολιτική και Εθνική Ασφάλεια

  • από

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι βασικές αρχές άσκησης οικονομικής πολιτικής και οι σχέσεις τους με τις επιδιώξεις και απαιτήσεις της εθνικής ασφάλειας. Το πρώτο μέρος… Περισσότερα »Οικονομική Πολιτική και Εθνική Ασφάλεια

Οικονομία και Στρατηγικές Διεθνών Σχέσεων

  • από

Κατανόηση της θεωρίας των διεθνών σχέσεων, του πολέμου και της στρατηγικής, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Οι σπουδαστές θα είναι ικανοί να αναπτύξουν τις δικές… Περισσότερα »Οικονομία και Στρατηγικές Διεθνών Σχέσεων

Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Οικονομική

  • από

Κατανόηση των γεωγραφικών επιδράσεων στις σχέσεις εξουσίας/ισχύος στη διεθνή πολιτική σκηνή. Κατανόηση της συσχέτισης των οικονομικών και χρηματοοικονομικών με τις παγκόσμιες πολιτικές και τις πολιτικές… Περισσότερα »Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Οικονομική

Διεθνείς Οργανισμοί

  • από

Κατανόηση των βασικών εννοιών του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των διεθνών οργανισμών. Ικανότητα να διαμόρφωσης επιλογών (options) στρατηγικής για την… Περισσότερα »Διεθνείς Οργανισμοί

Εργασίες Αναβάθμισης Ιστοσελίδας

Σας ενημερώνουμε πως από σήμερα Παρασκευή 14/02/2020 έως και Δευτέρα 17/02/2020 η ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΟΑΑ (http://eds.uop.gr) δεν θα είναι προσβάσιμη καθώς θα γίνονται… Περισσότερα »Εργασίες Αναβάθμισης Ιστοσελίδας

Αναβολή Μαθήματος “Αγορές ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια”

  • από

Σας ενημερώνουμε ότι η Διάλεξη του Μαθήματος “Αγορές ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια” του Κυρίου Αλεξόπουλου της Παρασκευής στις 20/12 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι διαλέξεις στις… Περισσότερα »Αναβολή Μαθήματος “Αγορές ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια”

Υποτροφίες

  • από

Σύμφωνα με το αρθ.35 παρ.2 του ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον… Περισσότερα »Υποτροφίες