Τσάλας Ανδρέας

Διδάσκων Δρ.

Ο Δρ Ανδρέας Τσάλας είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής καθώς επίσης και εισηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και Τραπεζική. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Τραπεζική και τα Χρηματοοικονομικά από το University of Bangor, UK και είναι κάτοχος MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριος ερευνητικός τομέας του είναι η λογιστική και η χρηματοδότηση. Σήμερα εργάζεται ως Αναλυτής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Αθήνα και είναι επίσης υπεύθυνος για την εφαρμογή συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Έχει επίσης διατελέσει ως Εμπειρογνωμόνων στο Τμήμα Εισηγμένων Τίτλων στα Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Ακολουθήστε μας στα Social Media :
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
LinkedIn
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught