Ακαδημαϊκός Λογαριασμός

Με το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα αντιλαμβάνονται σε βάθος σημαντικές πτυχές της σύγχρονης ιστορίας της Μεσογείου και να μελετηθούν ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων και η αποικιοκρατία, οι διακρατικές σχέσεις των χωρών της περιοχής, οι τρόποι διακυβέρνησης, οι θεσμοί, καθώς και ζητήματα ασφάλειας και περιφερειακών συγκρούσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις τον προηγούμενο αιώνα, στις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες και σε θέματα ενεργειακής πολιτικής.