κοινωνική δικτύωση

Απόκτηση του γνωστικού υπόβαθρου για τη χρηματοοικονομική λειτουργία, χρηματοοικονομικό Προγραμματισμός και Έλεγχο, την πολιτική κεφαλαίων κίνησης (Διαχείριση του Κεφαλαίου Κίνησης, Επιπτώσεις στον Ισολογισμό), τη διαχείριση και πολιτική των Πιστώσεων, τη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων και των πηγών χρηματοδότησης. Κατανόηση της έννοιας του μέσου πληρωμών, τρόπο λειτουργίας του καθώς επίσης και τα εργαλεία άσκησης νομισματικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Online είναι πλέον και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ΠΜΣ Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook  ή κάνοντας κλικ στο...
Read More