Προγραμμα

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων ΠΜΣ ΟΑΑ

  • από

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων του Π.Μ.Σ. «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια», προς ενημέρωσή σας.