τηλεδιάσκεψη

Τροποποίηση Τηλεδιάσκεψης 14/01/2018

Σας ενημερώνουμε πως η τηλεδιάσκεψη του μαθήματος «Στρατηγικές Διεθνών Σχέσεων και Οικονομία» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28/1/2018 αντί...
Read More

Διδασκαλία μέσω Τηλεδιάσκεψης

Στα πλαίσια των μαθημάτων του ΠΜΣ Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια και ειδικότερα για τις ανάγκες της διδασκαλίας μέσω τηλεδιάσκεψης, θα χρησιμοποιηθεί...
Read More