Τροποποίηση

Τροποποίηση Τηλεδιάσκεψης 14/01/2018

  • από

Σας ενημερώνουμε πως η τηλεδιάσκεψη του μαθήματος “Στρατηγικές Διεθνών Σχέσεων και Οικονομία” θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28/1/2018 αντί της Κυριακής 14/1/2018.

Τροποποίηση Μαθήματος 02/12/2017

  • από

Το μάθημα “Διεθνείς Οργανισμοί” της 2/12/2017 θα διδαχθεί τις ώρες 09:00 – 15:00. Θα γίνει αναπλήρωση για το υπόλοιπο του μαθήματος που θα ανακοινωθεί προσεχώς.