2017

Κατανόηση των βασικών εννοιών του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των διεθνών οργανισμών. Ικανότητα να διαμόρφωσης επιλογών (options) στρατηγικής για την επιδίωξη των εθνικών συμφερόντων ασφαλείας με βάση το διεθνές δίκαιο και διαμέσου των διεθνών οργανισμών.

Εγγραφές 2ου Εξαμήνου Ακ.Έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του 2ου εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα πραγματοποιηθούν από σήμερα Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 έως και την Παρασκευή...
Read More

Εγγραφές Επιτυχόντων Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα πραγματοποιηθούν από σήμερα Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 έως και...
Read More