Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τήλε-Εκπαίδευσης [eClass]

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Στον σύνδεσμο http://edsclass.uop.gr φιλοξενείται πλέον η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τήλε-Εκπαίδευσης του ΠΜΣ “Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, από όπου θα μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στο διδακτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, εργασίες) καθώς και να επικοινωνείτε με τους διδάσκοντες για θέματα σχετικά με τα μαθήματα.