Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

- Μαθήματα Α Εξαμήνου -

Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Οικονομικά και Γεωπολιτική της Μεσογείου

Εισαγωγή στην Γεωπολιτική Ειδικά Θέματα Παγκόσμιας Γεωπολιτικής Ειδικά Θέματα Παγκόσμιας Γεωπολιτικής Γεωπολιτική της Μεσογείου Ιστορία της Μέσης Ανατολής, Οι Ρίζες της Αραβικής Πικρίας, Εκσυγχρονιστές ηγεμόνες στα ανεξάρτητα κράτη Η Αίγυπτος

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Οικονομικά της Άμυνας

Το διεθνές σύστημα : Δομή και χαρακτηριστικά, Συντελεστές και Μέτρηση της Ισχύος, Καντιανή ειρήνη Οικονομική και Στρατιωτική ισχύς: Μεγέθη, Τάσεις Συγκρίσεις, Στρατιωτικές Δαπάνες Άμυνα και ασφάλεια : Εννοιολογική αποσαφήνιση, Το

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Οικονομική Διοίκηση και Ηγεσία

Φιλοσοφική Θεώρηση της Διοικήσεως και της Ηγεσίας (Πλάτων – Αριστοτέλης) – Γενικά για την προσωπικότητα των ανθρώπων. Εισαγωγή στην Ηγεσία – Εργαλεία Διοικήσεως και Ηγεσίας: Επαγωγικός Συλλογισμός – Ανάλυση κατά

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Οικονομική Πολιτική και Εθνική Ασφάλεια

Ιστορική αναδρομή: Θουκυδίδης, Ξενοφώντας, Sun Tzu, Πολύαινος, Λέων ο ΣΤ’, Μακιαβέλι Δομές εξουσίας και διαχείριση πόρων “Συναλλαγματικές” ισοτιμίες, κανόνας χρυσού, κοπή νομίσματος, σύγχρονη νομισματική πολιτική (κρυπτονομίσματα και ο “κίνδυνος” της

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Οικονομία και Στρατηγικές Διεθνών Σχέσεων

Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις Κλασικές σχολές σκέψης Θουκιδίδης Machiavelli Hobbes Spinoza Σύγχρονοι ρεαλιστές Niebuhr Carr Morgenthau Kennan Σύγχρονες σχολές διεθνών σχέσεων Ρεαλισμός Πλουραλισμός Εξωτερική πολιτική Διπλωματία Ισορροπία ισχύος, στρατηγική, ασφάλεια

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Οικονομική

Η έννοια του χώρου στην οικονομική ανάλυση Η έννοια της περιφέρειας: διαφορετικές προσεγγίσεις και ορισμοί Υποδείγματα περιφερειακής μεγέθυνσης: θεωρίες σύγκλισης και εμπειρικές διερευνήσεις Υποδείγματα περιφερειακής μεγέθυνσης: θεωρίες οικονομικής απόκλισης και

Περισσότερα »

- Μαθήματα Β Εξαμήνου -

Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Μεθοδολογία Λήψης Αποφάσεων: Θεωρία και Εφαρμογές

Εισαγωγή στις έννοιες της λήψης αποφάσεων: αβεβαιότητα, πληροφορία, κόστος, όφελος, πιθανότητες, χρησιμότητα, προβλέψεις Ιστορική αναδρομή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων: Θουκυδίδης, Ξενοφώντας, Πλούταρχος Ποσοτική και ποιοτική, αντικειμενική και υποκειμενική λήψη αποφάσεων,

Περισσότερα »
Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Συμπεριφορικά Οικονομικά & Θεωρία της Ώθησης: Θεωρία & 6 Εφαρμογές

Απόψεις περί ορθολογικότητας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Σύστημα 1 και γρήγορη σκέψη Σύστημα 2 και αργή σκέψη Σχετικότητα Ευρετικές και μεροληψίες Υπερβολική Εμπιστοσύνη Επιλογές Πότε χρειαζόμαστε ωθήσεις; Αρχιτεκτονικές επιλογών Ωθήσεις,

Περισσότερα »
Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Θεσμικά Οικονομικά

Απόκτηση γνωστικού υπόβαθρου για την κατανόηση του ρόλου των θεσμών στην δραστηριοποίηση των ατόμων στην αγορά και ταυτόχρονα να καταστεί σαφές ότι οι οικονομικοί θεσμοί δεν μπορούν λειτουργούν ξεχωριστά από

Περισσότερα »
Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αγορές Ενέργειας & Ενεργειακή Ασφάλεια

Εισαγωγικές Έννοιές Ενεργειακά ισοζύγια Σύνθετοι ενεργειακοί δείκτες Τα Μακροοικονομικά της Ενέργειας Λειτουργεία και μηχανισμοί της Αγοράς Ηλεκτρικής ενέργειας Ιδιαιτερότητες του προϊόντος και της αγοράς Ηλεκτρικής ενέργειας Αγορά και επενδύσεις ΑΠΕ:

Περισσότερα »
Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αρχές Μακροοικονομικής & Διεθνούς Οικονομικής

Μακροοικονομική-συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής Βασικές έννοιες Η καμπύλη συνολικής ζήτησης Η καμπύλη συνολικής προσφοράς Ισορροπία και μετατοπίσεις των καμπυλών συνολικής ζήτησης και συνολικής

Περισσότερα »

- Μαθήματα Γ Εξαμήνου -

Ανακοινώσεις
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Εξώφληση διδάκτρων 3ου Εξαμήνου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 3ου Εξαμήνου να προχωρήσουν στην εξώφληση των διδάκτρων μέχρι την Πέμπτη 29/04/2021 (Μεγάλη Πέμπτη). Θα πρέπει να αποστείλουν με email στο eds@uop.gr, το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης

Περισσότερα »
Γ Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Ιδρυματικός Λογαριασμός και Λογαριασμός Email

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας τους ΠΜΣ «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια» παρακαλείσθε να προβείτε στις ενέργειες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση

Περισσότερα »
Γ Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Γεωπολιτική & Στρατηγική Ανάλυση Πληροφοριών

Πηγές Ισχύος Κατηγορίες & Ιεραρχική Τάξη Ισχύος Αντίκτυπος της Γεωγραφίας Γεωπολιτική και Χάρτης του μέλλοντος Ορισμοί Μοντέρνα Γεωπολιτική Γεωπολιτική & Γεωγραφία Η σημασία της Γεωγραφίας στην Γεωπολιτική Θεωρία Στρατηγικής &

Περισσότερα »
Γ Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Θεωρία Παιγνίων

Στο μάθημα της Θεωρίας Παιγνίων θα εξεταστούν τα βασικά εργαλεία επίλυσης προβλημάτων όπου ένας μικρός αριθμός ατόμων πρέπει να πάρει αποφάσεις κάτω από συνθήκες αλληλεξάρτησης. Τέτοια προβλήματα ανακύπτουν συχνά στα

Περισσότερα »
Γ Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αρχές Χρηματοοικονομικής διαχείρισης & πολιτικής

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια της Χρηματοοικονομικής διοίκησης των Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οικονομικής επιστήμης. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εξοικείωση των φοιτητών

Περισσότερα »
Γ Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αγορές & Προϊόντα Παραγώγων

Με το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα έχουν το υπόβαθρο το οποίο αφορά τις αγορές και τα προϊόντα παραγώγων. Στα πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν θέματα αποτίμησης και στατικής

Περισσότερα »
Facebook
LinkedIn
Email
Print