- Μαθήματα Α Εξαμήνου -

Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αίτηση Απαλλαγής Διδάκτρων

Σύμφωνα με το αρθ.35 παρ.2 του  ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Οικονομικά της Άμυνας

Αφορά στη σχέση μεταξύ της εθνικής οικονομίας και εθνικής άμυνας, δίνοντάς την δυνατότητα να προσεγγίζεται σφαιρικά και ολοκληρωμένα η λειτουργία του τομέα της άμυνας και η παραγωγή του συγκεκριμένου δημόσιου

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Οικονομική Διοίκηση και Ηγεσία

Σκοπός του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές μεθόδους λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία μικροοικονομικής, βιομηχανικής οργάνωσης, οικονομικής των επιχειρήσεων, και στρατηγικής διοίκησης. Το μάθημα επιδιώκει την

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Οικονομική

Κατανόηση των γεωγραφικών επιδράσεων στις σχέσεις εξουσίας/ισχύος στη διεθνή πολιτική σκηνή. Κατανόηση της συσχέτισης των οικονομικών και χρηματοοικονομικών με τις παγκόσμιες πολιτικές και τις πολιτικές ασφαλείας. Κατανοήση της σημασίας του

Περισσότερα »

- Μαθήματα Β Εξαμήνου -

Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Θεσμικά Οικονομικά

Απόκτηση γνωστικού υπόβαθρου για την κατανόηση του ρόλου των θεσμών στην δραστηριοποίηση των ατόμων στην αγορά και ταυτόχρονα να καταστεί σαφές ότι οι οικονομικοί θεσμοί δεν μπορούν λειτουργούν ξεχωριστά από

Περισσότερα »
Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αρχές Μακροοικονομικής & Διεθνούς Οικονομικής

Κατανόηση της σημασία της ισορροπίας μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων ζητημάτων στη μακροοικονομική, κατανοήση τόσο διάφορων βραχυχρόνιων ζητημάτων, όπως ο οικονομικός κύκλος και η οικονομική πολιτική της σταθεροποίησης, όσο και μακροχρόνιων

Περισσότερα »
Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Ιδεολογία & Οικονομία

Αντίληψη της έννοιας της ιδεολογίας, της κοινωνίας, της αλληλεπίδρασης τους, της ομοιότητας/διαφοράς της με την φιλοσοφία, θα μπορούν να διακρίνουν τις μεθόδους επηρεασμού της ιδεολογίας και τι είναι ηγεμονία. Περιεχόμενα

Περισσότερα »
Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Μεθοδολογίες Λήψης Αποφάσεων: Θεωρία & Εφαρμογές

Αντίληψη της δυνατότητας εξεύρεσης ευκαιριών (διαφορά υπάρχουσας-επιθυμητής κατάστασης), της εξεύρεσης πιθανών τρόπων δράσης (εναλλακτικές) καθώς και επιλογής μεταξύ τρόπων δράσης (απόφαση). Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα (MIS) ως εργαλείο για λήψη

Περισσότερα »

- Μαθήματα Γ Εξαμήνου -

Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αίτηση Απαλλαγής Διδάκτρων

Σύμφωνα με το αρθ.35 παρ.2 του  ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το

Περισσότερα »
Γ Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Γεωπολιτική & Στρατηγική Ανάλυση Πληροφοριών

Με το πέρας των μαθημάτων, οι σπουδαστές, μέσω της σπουδής επιλεγμένης αρθρογραφίας θα έχουν κατανοήσει την οικονομική και γεωπολιτική διάσταση των διεθνικών απειλών. Επιπλέον, οι σπουδαστές θα είναι ικανοί να

Περισσότερα »
Γ Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Θεωρία Παιγνίων

Στο μάθημα της Θεωρίας Παιγνίων θα εξεταστούν τα βασικά εργαλεία επίλυσης προβλημάτων όπου ένας μικρός αριθμός ατόμων πρέπει να πάρει αποφάσεις κάτω από συνθήκες αλληλεξάρτησης. Τέτοια προβλήματα ανακύπτουν συχνά στα

Περισσότερα »
Γ Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αρχές Χρηματοοικονομικής διαχείρισης & πολιτικής

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια της Χρηματοοικονομικής διοίκησης των Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οικονομικής επιστήμης. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εξοικείωση των φοιτητών

Περισσότερα »
Γ Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αγορές & Προϊόντα Παραγώγων

Με το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα έχουν το υπόβαθρο το οποίο αφορά τις αγορές και τα προϊόντα παραγώγων. Στα πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν θέματα αποτίμησης και στατικής

Περισσότερα »
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print