- Μαθήματα Α Εξαμήνου -

Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Ιδρυματικός Λογαριασμός και Λογαριασμός Email

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας τους ΠΜΣ «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια» παρακαλείσθε να προβείτε στις ενέργειες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Έναρξη Μαθημάτων 19/03/2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των ‘Α & Γ Εξαμήνου, πως η έναρξη μαθημάτων θα γίνει την Παρασκευή 19/03/2021. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις αρχές τις ερχόμενης εβδομάδας στην ιστοσελίδα.

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αίτηση Απαλλαγής Διδάκτρων

Σύμφωνα με το αρθ.35 παρ.2 του  ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Οικονομικά της Άμυνας

Αφορά στη σχέση μεταξύ της εθνικής οικονομίας και εθνικής άμυνας, δίνοντάς την δυνατότητα να προσεγγίζεται σφαιρικά και ολοκληρωμένα η λειτουργία του τομέα της άμυνας και η παραγωγή του συγκεκριμένου δημόσιου

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Οικονομική Διοίκηση και Ηγεσία

Σκοπός του μαθήματος είναι εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές μεθόδους λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία μικροοικονομικής, βιομηχανικής οργάνωσης, οικονομικής των επιχειρήσεων, και στρατηγικής διοίκησης. Το μάθημα επιδιώκει την

Περισσότερα »

- Μαθήματα Β Εξαμήνου -

Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Θεσμικά Οικονομικά

Απόκτηση γνωστικού υπόβαθρου για την κατανόηση του ρόλου των θεσμών στην δραστηριοποίηση των ατόμων στην αγορά και ταυτόχρονα να καταστεί σαφές ότι οι οικονομικοί θεσμοί δεν μπορούν λειτουργούν ξεχωριστά από

Περισσότερα »
Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αρχές Μακροοικονομικής & Διεθνούς Οικονομικής

Κατανόηση της σημασία της ισορροπίας μεταξύ βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων ζητημάτων στη μακροοικονομική, κατανοήση τόσο διάφορων βραχυχρόνιων ζητημάτων, όπως ο οικονομικός κύκλος και η οικονομική πολιτική της σταθεροποίησης, όσο και μακροχρόνιων

Περισσότερα »
Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Ιδεολογία & Οικονομία

Αντίληψη της έννοιας της ιδεολογίας, της κοινωνίας, της αλληλεπίδρασης τους, της ομοιότητας/διαφοράς της με την φιλοσοφία, θα μπορούν να διακρίνουν τις μεθόδους επηρεασμού της ιδεολογίας και τι είναι ηγεμονία. Περιεχόμενα

Περισσότερα »
Β Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Μεθοδολογίες Λήψης Αποφάσεων: Θεωρία & Εφαρμογές

Αντίληψη της δυνατότητας εξεύρεσης ευκαιριών (διαφορά υπάρχουσας-επιθυμητής κατάστασης), της εξεύρεσης πιθανών τρόπων δράσης (εναλλακτικές) καθώς και επιλογής μεταξύ τρόπων δράσης (απόφαση). Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα (MIS) ως εργαλείο για λήψη

Περισσότερα »

- Μαθήματα Γ Εξαμήνου -

Ανακοινώσεις
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Εξώφληση διδάκτρων 3ου Εξαμήνου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 3ου Εξαμήνου να προχωρήσουν στην εξώφληση των διδάκτρων μέχρι την Πέμπτη 29/04/2021 (Μεγάλη Πέμπτη). Θα πρέπει να αποστείλουν με email στο eds@uop.gr, το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Ιδρυματικός Λογαριασμός και Λογαριασμός Email

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας τους ΠΜΣ «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια» παρακαλείσθε να προβείτε στις ενέργειες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Έναρξη Μαθημάτων 19/03/2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των ‘Α & Γ Εξαμήνου, πως η έναρξη μαθημάτων θα γίνει την Παρασκευή 19/03/2021. Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις αρχές τις ερχόμενης εβδομάδας στην ιστοσελίδα.

Περισσότερα »
Ανακοινώσεις
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Σημαντικά Βήματα Για Την Ορκωμοσία Σας

Καλημέρα σε όλες/όλους σας. Αργότερα, θα λάβετε τα σχετικά email με τις ηλεκτρονικές προσκλήσεις για την διαδικασία της ορκωμοσίας σας. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ακολουθούν κάποια απαραίτητα και σημαντικά

Περισσότερα »
Α Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Αίτηση Απαλλαγής Διδάκτρων

Σύμφωνα με το αρθ.35 παρ.2 του  ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το

Περισσότερα »
Γ Εξάμηνο
ΠΜΣ-ΟΑΑ

Γεωπολιτική & Στρατηγική Ανάλυση Πληροφοριών

Με το πέρας των μαθημάτων, οι σπουδαστές, μέσω της σπουδής επιλεγμένης αρθρογραφίας θα έχουν κατανοήσει την οικονομική και γεωπολιτική διάσταση των διεθνικών απειλών. Επιπλέον, οι σπουδαστές θα είναι ικανοί να

Περισσότερα »
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print