Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Οικονομία, Άμυνα & Ασφάλεια είναι πενταμελής και αποτελείται από :

  • Θωμάκος Δημήτριος (Διευθυντής Π.Μ.Σ.)
  • Φωτόπουλος Γεώργιος
  • Αναστασίου Αθανάσιος
  • Γιωτόπουλος Ιωάννης
  • Γρίβα Κρίνα