Κανονισμός Λειτουργίας

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια σε μορφή αρχείου .pdf