Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ρυθμίσεις email

Για να μάθετε πως θα εγκαταστήσετε τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό αλληλογραφίας στην εφαρμογή αλληλογραφίας του Η/Υ ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε παρακάτω, στην σελίδα της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Στον ίδιο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πως θα δημιουργήσετε και πως θα χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο προώθησης (.forward) ώστε να προωθείτε τα email του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση άλλο πάροχου.

Διεύθυνση Πληροφορικής : http://di.uop.gr/email.html

Για να μάθετε πως μπορείτε να εγκαταστήσετε τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό στο Gmail ή στο Yahoo , μπορείτε να βρείτε στους σύνδεσμους ου ακολουθούν :

Gmail : https://support.google.com/mail/answer/21289?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

επίσης : http://www.makeuseof.com/tag/import-manage-multiple-email-accounts-gmail/

Yahoo : https://help.yahoo.com/kb/SLN22048.html