Έναρξη Μαθημάτων

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018.
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει με το μάθημα «Αρχές Νομισματικής Πολιτικής» με διδάσκοντα τον Επίκουρο Καθηγητή Αναστασίου Αθανάσιο (Παρασκευή 15:00-21:00 & Σάββατο 09:00-18:00)