Αναβολή Μαθήματος “Αγορές ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια”

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Σας ενημερώνουμε ότι η Διάλεξη του Μαθήματος “Αγορές ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια” του Κυρίου Αλεξόπουλου της Παρασκευής στις 20/12 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι διαλέξεις στις 21/12 Σάββατο και 22 /12  Κυριακή αναβάλλονται και θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 14/2/2020 (6  ωρες) και το Σαβατο 15/2/2020 (9 ωρες) με φυσική παρουσία στην τάξη και για τις 2 ημέρες.