Θεσμικά Οικονομικά

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Απόκτηση γνωστικού υπόβαθρου για την κατανόηση του ρόλου των θεσμών στην δραστηριοποίηση των ατόμων στην αγορά και ταυτόχρονα να καταστεί σαφές ότι οι οικονομικοί θεσμοί δεν μπορούν λειτουργούν ξεχωριστά από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν.

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
1. Έννοια των θεσμών
2. Οι θεσμοί στην οικονομική σκέψη
3. Θεσμικά οικονομικά: Αλληλεπίδραση με την αναπτυξιακή διαδικασία