Γεωπολιτική & Στρατηγική Ανάλυση Πληροφοριών

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Με το πέρας των μαθημάτων, οι σπουδαστές, μέσω της σπουδής επιλεγμένης αρθρογραφίας θα έχουν κατανοήσει την οικονομική και γεωπολιτική διάσταση των διεθνικών απειλών. Επιπλέον, οι σπουδαστές θα είναι ικανοί να διαμορφώσουν επιλογές στρατηγικής για μια σειρά απειλών που την τρέχουσα περίοδο αφορούν στην:
α. Ενεργειακή Ασφάλεια – Ασφάλεια Δικτύων Διανομής
β. Ασφάλεια κυβερνοχώρου (cyber security)
γ. Την προστασία από επιδημικά φαινόμενα
δ. Την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες της
ε. Την μετανάστευση
στ. Τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
Εισαγωγή (Ασύμμετρες – Υβριδικές Απειλές).
Δέσμη Μαθημάτων Ι.
Κλιματική Αλλαγή – Μετανάστευση – Ενεργειακή Ασφάλεια
Δέσμη Μαθημάτων ΙΙ.
Ριζοσπαστικός Ισλαμισμός – Μετανάστευση
Δέσμη Μαθημάτων ΙΙΙ.
Επιδημικά Φαινόμενα – Επιβίωση