Θεωρία Παιγνίων

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Στο μάθημα της Θεωρίας Παιγνίων θα εξεταστούν τα βασικά εργαλεία επίλυσης προβλημάτων όπου ένας μικρός αριθμός ατόμων πρέπει να πάρει αποφάσεις κάτω από συνθήκες αλληλεξάρτησης. Τέτοια προβλήματα ανακύπτουν συχνά στα οικονομικά (π.χ. ολιγοπωλιακές αγορές, πλειστηριασμοί) αλλά και σε άλλους τομείς όπως στη βιολογία, στις πολιτικές επιστήμες, στην άμυνα και ασφάλεια. Στο μάθημα αυτό θα κάνουμε μια εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και στα εργαλεία που χρησιμοποιεί και θα αναλύσουμε εφαρμογές της, όπως θέματα διαπραγματεύσεων και αποφάσεων κάτω από αβεβαιότητα.