Αναβολή μαθημάτων & τηλεδιασκέψεις

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 2568/11.03.2020 εγγράφου των Πρυτανικών Αρχών σχετικά και της από 10.03.2020 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 783, Τχ. Β’)  περί αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα της Παρασκευής 13/03/2020 και Σαββάτου 14/03/2200 για τα Ά & ΄Γ Εξάμηνα, θα διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης.