Τηλεδιασκέψεις

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία διδασκαλίας, μετά από την σχετική ανακοίνωση αναστολής των μαθημάτων δια ζώσης, θα συντονιστούν τηλεδιασκέψεις για τα Α & Γ εξάμηνα.
• Για τις ανάγκες των μαθημάτων του Ά Εξαμήνου, θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία e-Presence του GRNET.
Οι φοιτητές του Α εξαμήνου θα λάβουν τις ανάλογες προσκλήσεις για την δημιουργία των λογαριασμών τους και για την συμμετοχή τους στις τηλεδιασκέψεις.
• Για τις ανάγκες του Γ Εξαμήνου, θα χρησιμοποιηθεί η συνηθισμένη μέχρι τώρα διαδικασία με την χρήση του Zoom.
Οι φοιτητές του Γ εξαμήνου θα λάβουν τις ανάλογες προσκλήσεις για την συμμετοχή τους στις τηλεδιασκέψεις.