Πρόγραμμα Γ Εξαμήνου

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Tο πρόγραμμα διαμορφώθηκε με βάσει τις δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών. Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προτιμήσεις των δηλώσεων σας και παρακολουθήσετε τα μαθήματα χωρίς περαιτέρω αλλαγές ‘η μετακινήσεις. Επίσης συνιστάται να παρακολουθήσετε και περισσότερα μαθήματα από αυτά που έχετε δηλώσει για την πληρότητα των σπουδών σας.