Πρόγραμμα Συνεντεύξεων ΠΜΣ ΟΑΑ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων του Π.Μ.Σ. «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια», προς ενημέρωσή σας.