Ανακοίνωση Ορκομωσίας

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Καλούνται οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί  φοιτητές που ολοκλήρωσαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, να αποστείλουν ηλεκτρονικά (gian@uop.gr)  στη Γραμματεία του Τμήματος, από Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2020 έως και Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020  αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται).

Επιπλέον θα πρέπει να  συμπληρωθεί  το ερωτηματολόγιο αποφοίτων στο παρακάτω link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKYlHuabrLUH43q5xJ4rGpFtwMP2BLN4I_9p_o1l-X9SYVwQ/viewform

 

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά την καθορισμένη ημερομηνία και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί αίτηση, δεν γίνεται η ανακήρυξη πτυχιούχου.

Η ορκωμοσία του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στις 07/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται στη Γραμματεία από τις 10:00-11:30 της ίδιας ημέρας προκειμένου να υπογράφουν τα απαραίτητα διαδικαστικά έγγραφα.

ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ