Εργασίες Αναβάθμισης Ιστοσελίδας

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Σας ενημερώνουμε πως από σήμερα Παρασκευή 14/02/2020 έως και Δευτέρα 17/02/2020 η ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΟΑΑ (http://eds.uop.gr) δεν θα είναι προσβάσιμη καθώς θα γίνονται εργασίες αναβάθμισης.

Οι εργασίες αυτές δεν θα επηρεάσουν την ιστοσελίδα της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης eclass (http://edsclass.uop.gr).

Ευχαριστούμε.