Οικονομικά της Άμυνας

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Αφορά στη σχέση μεταξύ της εθνικής οικονομίας και εθνικής άμυνας, δίνοντάς την δυνατότητα να προσεγγίζεται σφαιρικά και ολοκληρωμένα η λειτουργία του τομέα της άμυνας και η παραγωγή του συγκεκριμένου δημόσιου αγαθού στα πλαίσια των εθνικών οικονομικών δυνατοτήτων και περιορισμών.

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
1. Οικονομική – Στρατιωτική ισχύς: Οι πυλώνες της ισχύος.
2. Οι παραγωγικές δυνατότητες στην εθνική άμυνα. Η άμυνα ως δημόσιο αγαθό.
3. Αμυντικές δαπάνες: Προϋπολογισμός, εξωτερικοί περιορισμοί, μακροοικονομικές επιδράσεις.
4. Στρατιωτικές δαπάνες: ζήτηση, ανταγωνισμός.