Οικονομία και Στρατηγικές Διεθνών Σχέσεων

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Κατανόηση της θεωρίας των διεθνών σχέσεων, του πολέμου και της στρατηγικής, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Οι σπουδαστές θα είναι ικανοί να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες για το μέλλον.
Ειδικότερα:
α. Θα έχουν κατανοήσει τις βασικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων (realism, liberalism, constructivism) που κυριαρχούν στο διεθνές σύστημα.
β. Θα έχουν κατανοήσει τις έννοιες της αναρχίας στο διεθνές σύστημα, της κυριαρχίας, της ισχύος και της πολυεπίπεδης ανάλυσης.
γ. Θα έχουν κατανοήσει τον ρόλο του διεθνούς εμπορίου και των ξένων επενδύσεων.

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
Εισαγωγή (Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής).
Δέσμη Μαθημάτων Ι (Διεθνείς Σχέσεις).
Δέσμη Μαθημάτων ΙI (Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο)