Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Οικονομική

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Κατανόηση των γεωγραφικών επιδράσεων στις σχέσεις εξουσίας/ισχύος στη διεθνή πολιτική σκηνή. Κατανόηση της συσχέτισης των οικονομικών και χρηματοοικονομικών με τις παγκόσμιες πολιτικές και τις πολιτικές ασφαλείας. Κατανοήση της σημασίας του χώρου στην οικονομική ανάπτυξη, των υποδειγμάτων χωροθέτησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών και τις έννοιες της χωρικής αλληλεξάρτησης.

Περιεχόμενα του Μαθήματος :
1. Οικονομική γεωγραφία
2. Γεωπολιτική: Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική.
3. Γεωοικονομία και Παγκοσμιοποίηση
4. Γεωπολιτικό ρίσκο